Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Rymanowie (Wykorzystanie dotacji budżetowej przekazanej gminom uzdrowiskowym na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk)