Kontrola problemowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym)