Kontrola problemowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie likwidacji skutków osuwisk i zapobiegania ich występowaniu w 2015 roku)

Historia zmian: