Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Dębie (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)