Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)

Historia zmian:

  • 16 sierpnia 2016, godz. 12:47, użytkownik: Tadeusz Zaręba