Kontrola problemowa w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (Spełnienie wymagań i warunków, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy)