Kontrola problemowa w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie (Spełnienie wymagań i warunków, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy)