Drukuj

Kontrola sprawdzającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu (Realizacja zaleceń po kontroli w 2015 r. dot. świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych)