Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach (Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli z zakresu działalności OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)