Kontrola sprawdzająca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie (Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli z zakresu działalności OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)