Kontrola sprawdzająca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesku (Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej)