Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowosiółkach (Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych z zakresu organizacji i funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy)