Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zalesiu z Filią w Łapajówce (Ocena realizacji zaleceń po kontroli w 2015 r. dot. standardu świadczonych usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy)