Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Brzozowie (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących terminowości wprowadzania w ewidencji gruntów i budynków)