Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Ropczycach (Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych po kontroli doraźnej z zakresu prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa)