Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie (Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. dot. wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)