Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli (Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa)

Historia zmian: