Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie (Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wyniku przeprowadzonej w 2015 r. kontroli problemowej dot. prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa)

Historia zmian: