Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Ocena realicacji zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2015 r. dot. wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)

Historia zmian: