Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta Rzeszowa (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości wykonywania obowiązku nałożonego ustawą o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)