Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta Tarnobrzega (Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych po kontroli dotyczącej wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)