Drukuj

Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta w Przemyślu (Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej z zakresu gospodarowania składnikami rzeczowymi Obrony Cywilnej)