Kontrola sprawdzająca w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie (Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych przedstawionych w sprawozdaniu po kontroli przeprowadzonej w 2015 r. dot. wdrożenia systemu kontroli zarządczej)