Kontrola sprawdzająca w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących wdrożenia systemu kontroli zarządczej)