Kontrola doraźna w Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku (Ocena standardu opieki i warunków lokalowych w placówce)