Kontrola doraźna w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem (Ocena prowadzonej dokumentacji dziecka oraz innych uregulowań wewnętrznych stosowanych w placówce)