Kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku (Realizacja świadczeń wychowawczych)