Kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu (Ocena zasadności przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)h