Kontrola doraźna w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie im. Hanasiewicza (Ocena standardów lokalowych i kwalifikacji kadry pracującej z dziećmi)