Kontrola doraźna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku (Realizacja zadań z zakresu spełnienia wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy, dla przyznawania bezrobotnym prawa do zasiłków, organizowania staży)