Kontrola doraźna w Starostwie Powiatowym w Łańcucie (Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z 2016 roku dot. prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)