Kontrola kompleksowa w GSPZOZ w Żyrakowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)