Kontrola kompleksowa w KONWENCIE BONIFRATÓW PW. ŚW. ELŻBIETY w Iwoniczu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)