Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)