Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd powiatowy)