Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)