Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu (Działalność PCPR w przedmiocie realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej)