Drukuj

Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)