Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny i powiatowy)