Kontrola kompleksowa w NZOZ ANI-MED Kielanówka (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)