Kontrola kompleksowa w NZOZ CDOP „LIBRA” TERESA WITUSIK w Jaśle (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)