Kontrola kompleksowa w NZOZ Centrum Rehabilitacji w Brzozowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)