Kontrola kompleksowa w NZOZ DERBI-MED w Jarosławiu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)