Kontrola kompleksowa w NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne LABOX Paweł Świerczyński w Mielcu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)