Kontrola kompleksowa w NZOZ MENISCUS w Rzeszowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)