Kontrola kompleksowa w NZOZ REH-MED Laszki (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)