Drukuj

Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)