Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim(Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)