Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)