Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej)